MUSIK & MÖTEN 2023

Varje sommar arrangerar Birgit Nilsson Sällskapet en serie Musik & Möten i samarbete med och på Birgit Nilsson Museum.