MASTER CLASS 2023

Välkommen att ansöka till
BIRGIT NILSSON MASTER CLASS 2023
5–10 augusti 2023 
Birgit Nilsson-salen, Kulturhuset Ravinen,
Kattviksvägen 231, 269 91 Båstad 

Under Birgit Nilsson-dagarna 2023 arrangeras Birgit Nilsson Master Class med hovsångerskan Anne Sofie von Otter i samarbete med pianisterna Elisabeth Boström och Jacob Lidåkra. Undervisningen vänder sig till sångare och inriktas i år på konsert – och romansrepertoar samt avslutas med konsert på Ravinen den 10 augusti kl. 18.00. 

Lördagen den 5 augusti kl.14.00 välkomnas kursdeltagarna till Birgit Nilsson Museum i Svenstad för en inspirerande uppstart inför veckans undervisning.
Museet bjuder på fika, besök i utställningen, guidad visning av boningshuset och middag i Stallkaféet kl. 18.00 

Datum: 5 – 10 augusti med ankomst efter lunch den 5:e samt guidad tur på muséet. Undervisning 6 – 9 augusti.
Genrep och avslutningskonsert 10 augusti. 

Kursledare: Hovsångerskan Anne Sofie von Otter, mezzosopran
Pianist: Elisabeth Boström. Repetitör: Jacob Lidåkra.

Ansökan: Maila en kort beskrivning av dig själv, ditt CV, en audio/videolänk samt en preliminär repertoarlista till bnsallskapet@birgitnilsson.com.
Ansökningarna behandlas fortlöpande. 

Repertoarlistan ska omfatta följande: Fyra romanser av Schubert, tre franska romanser, tre på ditt modersmål samt tre valfria Lieder eller Konsertsånger.
Ta även hänsyn till att olika epoker blir representerade, gärna med tidsspannet från Purcell till nutid. 

Sista ansökningsdag: Ansökan skall vara oss tillhanda senast den 15 april.
Beslut om antagning meddelas den 1 maj då även återkoppling på föreslagen repertoar ges. 

Målgrupp: Professionella sångare samt sångstuderande vid musik- och operahögskola eller motsvarande. Kursens maxantal är 8 aktiva deltagare. 

Kursavgift: 11 000 SEK.
I kursavgiften ingår frukost och lunch samt logi i enkelrum den 5 – 11 augusti på Apelrydsskolan, Båstad. Vandrarhemsstandard med egen toalett och dusch. 

Efter besked om antagning inbetalas 2 000 SEK senast den 15 maj, denna anmälningsavgift återbetalas ej.
Resterande kursavgift på 9.000 SEK inbetalas senast den 15 juni. 

Språk: Undervisningen sker efter behov på svenska och/eller engelska. 

Master Class samt avslutningskonsert kan komma att spelas in.
Vi arbetar aktivt med sociala medier. 

Åhörare är välkomna 6 – 9 augusti med ramtid 11-16.30. 

Ett arrangemang i samarbete mellan Birgit Nilsson Sällskapet och Birgit Nilsson Museum.