KONTAKT & STYRELSE

Kontakta Birgit Nilsson Sällskapet på e-postadress:

bnsallskapet@birgitnilsson.com

Styrelsen för Birgit Nilsson Sällskapet

Gitta-Maria Sjöberg, ordförande 

Claes Remminger, vice ordförande 

Christina Olin, kassör

Catarina Ek, sekreterare

Christian Nilsson, ledamot

Lena Nemeth, ledamot

Birgitta Persson, ledamot

Martin Brommann, adjungerad styrelseledamot

Gitte Lindström-Harmark, VD Birgit Nilsson Museum, ständigt adjungerad styrelseledamot

Hedersmedlemmar i Birgit Nilsson Sällskapet
Ingemar Olander
Margareta Dellefors
Bengt Hall
Lars H Ericson